Workshops

1. Elektronisch Aanbesteden bij de Gemeente Breda - Ronde 1 & 2 Zaal P.1-2
Sprekers: Peter Verhagen (Het servicebedrijf van de Gemeente Breda)

Peter Verhagen is sinds 2007 inkoper bij het Servicebedrijf van de Gemeente Breda. Bij de Gemeente Breda begeleidt hij aanbestedingen voor alle afdelingen binnen de gemeente en de regio. Hij vindt het een uitdaging om met een inkoopteam de inkoopbehoefte op efficiënte manier in de markt te zetten en daarbij 'out of the box' te denken. Eind 2012 is besloten om binnen de Gemeente Breda met behulp van een aanbestedingsplatform te gaan aanbesteden. Het platform wordt gebruikt door  7 inkopers en circa 150 gebruikers die helpen aanbestedingen voor te bereiden en te beoordelen. Vele tientallen aanbestedingen op het gebied van werken, leveringen en diensten, zijn inmiddels op deze manier succesvol afgerond. Peter vertelt hoe de implementatie van het platform is verlopen.

2. Het e-Geheim van de Gemeente Arnhem - Ronde 2 & 3, Zaal P.3-4
Spreker: Coen Gribbroek, strategisch adviseur inkoop en aanbesteden

Coen Gribbroek is zijn gehele carrière actief op het gebied van inkoopoptimalisatie, het begeleiden van inkooptrajecten en heeft als docent bijgedragen aan de ontwikkeling van de leergang inkopen en aanbesteden bij de lokale overheid. Coen is sinds 2011 werkzaam bij de gemeente Arnhem, waar sinds 2013 alle aanbestedingen digitaal verlopen via een elektronisch platform.
Een snelle, organisatie brede implementatie heeft er aan bijgedragen dat alle type procedures (onderhands, openbaar en Europees) volledig digitaal verlopen, waaronder zeer recentelijk de indrukwekkende openbare procedure Sociaal Domein.
Tevens heeft de gemeente mede onder leiding van Coen de keuze gemaakt om parallel aan het digitaliseren van het inkooptraject, contractmanagement te implementeren en zodoende optimaal te profiteren van een volledig geïntegreerd tender- en contractmanagement proces. Coen vertelt graag over zijn ervaring en de resultaten van gemeente Arnhem.

3. van Scheuren naar Klikken, laten we het Flintstonetijdperk achter ons? Ronde 1 (Zaal 1.1-2) en 3 (Zaal P.1-2)
Spreker: Ralph Rheiter, manager operations bij Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN)

Sinds 2009 is Ralph Rheiter in dienst bij het Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) en hier onder andere verantwoordelijk voor (interne) bedrijfsprocessen die ondersteund worden door een platform. IBMN maakt al sinds haar oprichting, in 2008, gebruik van een digitaal aanbestedingsplatform waarbij jaarlijks zo’n 100 aanbestedingen worden doorlopen. Het betreft hier dan zowel meervoudig onderhandse, nationale openbare als Europese procedures van werken, diensten en leveringen. Ralph begeleidt zelf ook (innovatieve) projecten in civiele- en utiliteitsbouw. Het sportcentrum in de gemeente Vianen, een van de eerste projecten waarbij gegund is op TCO, is het meest recent opgeleverde project.

4. Werken met TenderNed bij het Hoogheemraadschap van Delfland - Ronde 1 & 2 Zaal Rondeel
Spreker: Danielle van de Velde, beleidsadviseur inkoop en aanbesteden

Danielle van de Velde is beleidsadviseur inkoop en aanbesteden en sinds 2009 werkzaam bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Zij houdt zich voornamelijk bezig met onderwerpen als inkoopbeleid, inkoopprofessionalisering en het verkennen van kansen op het gebied van samenwerking. Vanaf april 2013 wordt bij Delfland gewerkt met TenderNed. In korte tijd heeft dit al veel inzicht opgeleverd in wat daadwerkelijk wordt aanbesteed mede door de regiefunctie die inkoop hiermee heeft gekregen. Inmiddels wordt TenderNed voor alle Europese aanbestedingen gebruikt om digitaal aan te besteden. De volgende stap is het opnieuw oriënteren naar de mogelijkheden inclusief een marktplaatssystematiek en contractmanagement.

5. Het (gebruiks)gemak van aanbestedingsplatforms - Ronde 1 (Zaal P.3-4) en 3 (Zaal 1.5)
Spreker: Rasmin Gootjes, manager tenderdesk Tempo-Team

Rasmin Gootjes werkt sinds 1997 bij Tempo-Team in verschillende functies. Vijf jaar geleden is hij gestart als Tender- & bidmanager en verbonden aan de tenderdesk binnen Tempo-Team. Het team op de tenderdesk heeft zeer veel ervaring met aanbestedingen en aanbestedingsplatforms. Er zijn zelfs twee Tender- en bidmanagers die zich, gezien de complexiteit, alleen met Europese aanbestedingen bezig houden. Een digitaal platform biedt voordelen en soms juist nadelen. Rasmin deelt graag de ervaringen vanuit de tenderdesk van Tempo-Team met betrekking tot aanbestedingen en de diverse platforms met als doel het voor meerdere partijen zo werkbaar mogelijk te maken.

6. Marktplaats als antwoord op E-aanbesteden van diensten & leveringen - Ronde 2 & 3, Zaal 1.1-2
Spreker: Rob Goetjaer, assortimentsmanager Gezondheidszorg Ministerie van Defensie

Rob Goetjaer is werkzaam binnen de gezondheidsorganisatie van het Ministerie van Defensie. Na het behalen van zijn officiersdiploma aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda vervulde hij diverse operationele, management en beleidsfuncties binnen die organisatie. Momenteel is hij als ‘assortimentsmanager’ verantwoordelijk voor alle defensiebrede behoeftestelingen op het gebied van de gezondheidszorg. Hij inventariseert & bundelt deze behoeftestellingen, voorziet ze met zijn team van een programma van eisen en start het inkooptraject. Tijdens deze workshop zal Rob Goetjaer zijn ervaringen delen omtrent de marktplaats van inhuur. Daarnaast zal u tijdens deze workshop worden meegenomen in de mogelijkheden en de geleerde lessen uit de praktijk van de marktplaats. 2A of 2B, diensten of leveringen, open of gesloten, er zijn veel varianten mogelijk! Wat zijn de tips voor uw organisatie?

7. Demo's van de verschillende systemen - Foyer

Aanbestedingskalender.nl, CTM Solution, Commerce-hub, Het NIC en Negometrix zijn alle platformen om uw inkoop- / aanbestedingsproces en leveranciersmanagement te digitaliseren, te professionaliseren en daarmee efficiënter te kunnen werken. Tijdens deze workshopronde krijgt u een demonstratie van één van de systemen naar keuze (op de dag zelf), zodat u weet wat de digitale oplossing te bieden heeft. U kunt één ronde de demo-workshop volgen, maar ook meerdere rondes als u over meerdere systemen uitleg wilt krijgen. Elke ronde zijn er demo's.